[Blank] Avatar

[Blank]

[**** motto here]

Địa chỉ nhóm:
Các thể loại chính:
Shounen
Giới thiệu nhóm:
Chuyên retrans các bộ cũ hoặc những bộ ít người đọc. Nếu bạn có biết một bộ truyện nào hay mà chưa có ai dịch xin hãy gửi thông tin tới duongthanhhai666@gmail.com hoặc https://www.facebook.com/Blank-105051034690910/
Ngày xuất hiện
26/09/2020
Facebook:
https://www.facebook.com/Blank-105051034690910/
Email:
duongthanhhai666@gmail.com
Cách thức liên hệ khác:
https://www.facebook.com/Blank-105051034690910/
Tìm thấy 2 projects

Mọi thông tin và hình ảnh trên website điều được thành viên sưu tầm trên internet. Toàn bộ nội dung trên web do thành viên đăng tải và chia sẻ theo các điều khoản của website. Chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên web này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

Truyện Tranh Tám Google +